Landschapmakerscongres

client: self-initiated, in collaboration with Watersnoodmuseum and Zuidwestelijke Delta
research / event
2021, Ouwerkerk, The Netherlands
in collaboration with Maarten Meijer & Isabel Gerritsma

Het landschap van de Zuidwestelijke Delta is in beweging, maar naar welke toekomst beweegt zij zich? De boeren die het akkerland bewerken, de wormen die de grond beluchten, de waterbouwkundigen die het water wegpompen, de mossel- en oesterbanken die de kust beschermen: zij en heel veel anderen zijn en maken het landschap. Het Landschapmakerscongres brengt jullie samen in een nieuwe politieke setting om na te denken over het landschap van de toekomst. Kom de toekomst verkennen, voorbij de gebaande paden en in gesprek met ongehoorde stemmen! Neem plaats in het Parlement van de Schelde!


Op vrijdag 13 oktober 2023 van 9.30 – 16.30 uur vond het Landschapmakerscongres plaats in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Deze bijzondere platformbijeenkomst stond in het teken van de landschapmakers van de zuidwestelijke delta en werd georganiseerd door Studio Inscape in samenwerking met Zuidwestelijke Delta en het Watersnoodmuseum. In het kader van het herdenkingsjaar van de Watersnoodramp in 1953 kijken we deze dag 70 jaar terug én 70 jaar vooruit. Via een inhoudelijk programma en ruimtelijke interventies namen wij de landschapmakers en hun vertegenwoordigers een dag lang mee en daagden wij hen uit andere perspectieven te ontmoeten.


Het landschap is altijd in verandering geweest en zal dit ook blijven doen. Het landschap van onze ouders ziet er anders uit dan ons landschap, en ons landschap zal er niet hetzelfde uitzien als het landschap van onze kinderen. Klimaatverandering maakt dit proces alleen maar duidelijker en dramatischer. Hoe gaan we hier op een verstandige manier mee om?

Het uitgangspunt van het landschapmakerscongres is dat we deze vragen - het landschap en haar verandering - het beste kunnen benaderen via de zogenaamde ‘landschapmakers’. Landschapmakers zijn alle actoren, instituties en processen die van invloed zijn op het landschap. Mensen zijn uiteraard landschapmakers, maar ook het bodemleven, de vegetatie, het weer en het water maken het landschap. Door de rol van landschapmakers in relatie tot elkaar en tot het landschap als uitgangspunt te maken, denken wij de juiste basis te kunnen leggen voor het landschapmaken van de toekomst. Tijdens het landschapmakerscongres gaan we deze ideeën samen met de deelnemers aan het congres uitproberen en (kritisch) doorlichten.


Het Landschapmakerscongres vond plaats in het Watersnoodmuseum (Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk). Met kleine interventies is het museum 1 dag lang het toneel geweest van een fictieve politieke setting: het Parlement van de Schelde. Vlaggen, vaandels en zetels verwezen de vertegenwoordigers naar hun toegezen positie.photos by Cynthia Cats, Dubbeldwars
video by Jeffrey Cats, Dubbeldwars