Hoe Duint de Duin?

client: Ambassade van de Noordzee
commission, spring 2023
2023, Ellemeet, The Netherlands
as part of the project 'Atlas Onzichtbaar Zeeland'

We vragen de deelnemers van de zintuigelijke oefening zich te verplaatsen in een menselijke of niet-menselijke actor van het duinlandschap en te onderzoeken hoe deze actor zich verhoudt tot de andere vertegenwoordigde actoren. Door de verschillende ritmes van de actoren met elkaar te verweven ontstaat een patroon wat ons inzicht kan geven op het ritme van het duinlandschap en antwoordt geeft op de vraag ‘Hoe duint de duin?’. Wij zetten de schering uit en geven met ijkpunten de schaal van tijd aan. Het is aan de deelnemers om de inslag aan te brengen in een levensgroot weefgetouw op het strand van Ellemeet.

Deze zintuigelijke oefening is onderdeel van een doorlopend onderzoek van Studio Inscape, waarin we de nodes en relaties van ecologische netwerken onderzoeken. Onze eerste manifestatie hiervan is ‘Oosterschelde in Onderhandeling’, gerealiseerd voor het Watersnoodmuseum en ontwikkelt tijdens de ideeenwedstrijd ‘Geef de Noordzee een Stem’ van Ambassade van de Noordzee. Binnen ruimtelijke vraagstukken onderzoeken we de afhankelijkheden en vertegenwoordiging van ongehoorde stemmen van een landschap. In deze uitwerking focussen we op tijd, ritme en beweging en denken we na over mogelijke toepassingen als analyse- of ontwerptool.

Slurpende wortels, holen gravende poten, de wind stuift het zand zonder doel,
weer vloed... weer eb...
De duin is geen rustplaats – de duin duint.
De duinende duin deint en danst.
Zij beweegt bij gratie van waaruit zij bestaat:
konijn, helmgras, wind, water, stuivend zand, een vissersnet...
De duinende duin is een netwerk, verzamelend. En een werknet, bewegend.
Zij is een vliegend tapijt, haar garen verliezend aan de wind die haar in leven houdt.
Waai je mee of zak je neer in haar zachte zand?
Laat je haar los of probeer je haar in de hand te houden?photos by Cynthia Cats, Dubbeldwars